Kde se staví

22.02.2018

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57, kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa.

Současně s přípravou přehrady Nové Heřminovy a přeložky silnice I/45 se realizují další doprovodná protipovodňová opatření. Ta budou navzájem spolupracovat a výsledkem bude komplexní protipovodňová ochrana obyvatel v povodí řeky Opavy – od Nových Heřminov po město Opavu. Jedná se například o již postavené tři suché nádrže v Lichnově, které budou chránit obec před lokálními přívalovými srážkami, suchou nádrž Loděnice chránící místní část obce Holasovice před účinky povodní na toku Lipinka a to až do úrovně 100leté vody či v současnosti budované největší suché nádrže se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji Jelení. Ta bude přispívat nejen k tlumení regionálních povodní, ale i přívalových srážek.

V roce 2018 proběhnou demolice již vykoupených objektů v Nových Heřminovech a současně budou pokračovat výkupy nemovitostí v katastrálních územích Zátor a Brantice.

Post your comments here