Bylo vydáno územní rozhodnutí na Vodní dílo Nové Heřminovy na řece Opavě

27.06.2023

Stavební úřad v Bruntálu vydal dne 22. června územní rozhodnutí pro umístění stavby Vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. Přehrada Nové Heřminovy řeší oba hydrologické extrémy,jak povodně, tak sucho, které jsou prohlubovány klimatickou změnou. Zahájení stavebních pracína přehradní hrázi se předpokládá v roce 2027. „Přehrada je bezpečné a ověřené řešení, které garantuje jak tlumicí efekt na

více zde

Bez vodních nádrží by to nešlo

28.07.2022

Údolní nádrže zmírňují oba hydrologické extrémy, tj. jak povodně, tak sucho. V současnosti je povodí Odry částečně postiženo půdním suchem, které má tendenci přejít do hydrologického sucha, to znamená nedostatku vody v našich potocích a řekách v Moravskoslezském regionu. Přehrady v období nadbytku vody ji zadržují a v současném suchu významně nalepšují úseky řek pod nimi. Kupříkladu při poslední tropické

více zde

25 let po největší přírodní katastrofě 20. století ve střední Evropě

29.06.2022

Morava a Slezsko se na začátku července 1997 staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských životech. Bylo zničeno přes 300 domů a kolem 5 500 jich bylo poškozeno. Zdevastováno bylo téměř 500

více zde

Opatření v úseku Brantice, OHO, dílčí stavba 02.061 Jez Brantice

18.05.2022

Povodí Odry, státní podnik, připravuje jako investor realizaci souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (dále „Opatření na horní Opavě“ nebo „OHO“). Jeho součástí je ochranná nádrž VD Nové Heřminovy, opatření na vodních tocích, využívající technické i přírodě blízké přístupy, a soubor dalších organizačních a kompenzačních opatření a dalších aktivit

více zde

Stanovení záplavového území na řece Opavě v Holasovicích po výstavbě protipovodňových hrází

29.04.2022

Zmenšení rozsahu záplavového území usnadní povolování doplňkových staveb ke stávajícím rodinným domům a dále občanům Holasovic poskytne podklad pro jednání s pojišťovnami ohledně snížení pojistných částek při pojištění nemovitostí. Současně aktualizované záplavové území bude využito zejména ve vyjadřovací, posudkové a poradenské činnosti správce toků a také bude sloužit jako podklad pro územní plánování. Nutnost aktualizace záplavového

více zde

Spolupráce je vždy výhodná pro všechny zúčastněné

15.04.2022

Sto lidí, sto názorů, platí to od nepaměti, přesto jsou lidé schopni vytvářet velké věci a společně nacházet řešení problémů. Aby bylo možné realizovat některé významné projekty, vznikl mimo jiné institut veřejného zájmu, který je, za určitých podmínek, nadřazen zájmu soukromému nebo zájmu jen určité skupiny. To je také případ protipovodňových opatření na horním toku

více zde

Protipovodňová ochrana Branic na polském území je dokončená

24.01.2022

Výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy v úseku pod Krnovem je situovaná na polském území. Jedná se o vyvolanou investici, která kompenzuje vliv českých protipovodňových opatření na polském území v rámci staveb Opatření na horní Opavě. Hráz je konkrétně umístěna v obci Branice, pod městem Krnov, na levém břehu řeky Opavy v km 64,90–68,44

více zde

Opatření na horní Opavě, Opatření v prostoru jezu Kunov

14.01.2022

V listopadu 2021 byla dokončena rekonstrukce jezu v Kunově, místní části Nových Heřminov. Práce na stavbě byly zahájeny na konci srpna 2020. Po slibném úvodu byly práce v říjnu 2020 přerušeny povodňovými průtoky, které silně poškodily čerstvě vybudovanou staveništní jímku a obtok. Následné odstraňování škod a prací na znovuobnovení jímky a obtoku posunuly zahájení betonářských

více zde

Obec Holasovice má novou protipovodňovou ochranu

5.01.2022

Od podzimu letošního roku jsou obyvatelé obce Holasovice chráněni novými protipovodňovými hrázemi za 106 mil. Kč. Ochrana obyvatel a zástavby zmíněné obce je na úrovni odpovídající hodnotě návrhového průtoku 290 m3 /s, s bezpečnostním převýšením minimálně 60 cm. Díky tomuto opatření v kombinaci s tlumicím efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, vybudované

více zde

Opakování je matka moudrosti

30.07.2021

Vzhledem k neustálým dezinformacím a polopravdám jsme dospěli k závěru, že je potřeba zopakovat některé důležité informace, které se týkají celého projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a

více zde