Základní informace o opatřeních na horní Opavě

22.07.2021

S ohledem na rozsah opatření na horní Opavě a na časovou náročnost přípravy a zhotovení jednotlivých opatření od Karlovic přes Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Krnov až po Holasovice, včetně vlivu velké vody pro město Opavu se státní podnik Povodí Odry rozhodl zrekapitulovat základní informace o celém projektu. Hlavním důvodem výstavby víceúčelové nádrže na řece Opavě v Nových

více zde

Probíhá územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy

15.07.2021

Vážení občané, dovolte, abychom Vás prostřednictvím našeho zpravodaje i v roce 2021 informovali o aktivitách vodohospodářů na území horního toku řeky Opavy. Začnu tím nejdůležitějším. V lednu letošního roku Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda

více zde

V čem spočívá přínos či unikátnost přehrady Nové Heřminovy

30.03.2021

Protipovodňová opatření na horní Opavě je komplexním projektem, který v sobě zahrnuje klíčový prvek – vodní nádrž, a dále stavby suchých nádrží, ochranných říčních hrází i ekologických prvků, a to vše na velmi rozsáhlém území. Právě toto území od obce Zátor, přes Krnov až po město Opavu včetně bylo v roce 1997 nejvíce postiženo katastrofální povodní.  Žije

více zde

Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě

19.03.2021

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.  Nejdůležitější funkcí heřminovské přehrady je tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. Za běžné

více zde

Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno

28.01.2021

Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda ČR již v roce 2008. „Podařil se další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, neboť bylo zahájeno územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy. Tento dokument

více zde

Protipovodňové opatření v úseku pod Krnovem, ochrana levobřežního území – Polsko

9.11.2020

Stavba je umístěná na území Polské republiky v obci Bliszczyce směrem k obci Branice. Celá stavba je vyvolanou investicí v rámci staveb Opatření na horní Opavě. Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní vodohospodářský podnik Polské vody) bude stavba realizována a následně převzata podle polského práva a v souladu s polskými

více zde

Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů

4.11.2020

Probíhá další etapa odstraňování objektů z budoucí zátopy připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. V zátopě budoucí přehrady je aktuálně vykoupeno 98,8% nemovitostí včetně pozemků s celkovými náklady ve výši cca 303 mil. Kč. Zde se nacházelo celkem 55 souborů staveb. Doposud bylo na katastrálním území této obce demolováno 25 staveb (rodinné domy, chaty

více zde

Pod Krnovem začala výstavba protipovodňové hráze na levém břehu řeky Opavy

16.07.2020

Stavba je umístěna na území Polské republiky v obci Branice. Jedná se o levý břeh řeky Opavy v km 64,90–68,44 podle staničení polského správce toku. Celá stavba je vyvolanou investicí v rámci souboru protipovodňových opatření na horní Opavě v místě pod městem Krnovem. Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

více zde

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě má vysoký stupeň rozpracovanosti

9.07.2020

Vážení občané, po delší odmlce způsobené pandemií COVID-19 máte opět možnost seznámit se s aktuálními informacemi o přípravě a průběhu výstavby opatření na horní Opavě. Úvodem bych vám chtěl popřát pevné zdraví a optimismus, jež potřebujeme ke zvládnutí současné situace, která je pro nás všechny nová. Státní podnik Povodí Odry jako jeden ze subjektů kritické infrastruktury

více zde

Soudní spor trvající od roku 2014 skončil pro obec Nové Heřminovy neúspěšně

1.07.2020

Nejvyšší správní soud – jako nejvyšší instance v rámci správních sporů – zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy. Spor vznikl v roce 2014, kdy se obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí o odstranění rodinného domu včetně stodoly. Návrh však krajský soud zamítl a obec poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,

více zde