Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPříprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje odstraňováním vykoupených objektů
4.11.2020

Probíhá další etapa odstraňování objektů z budoucí zátopy připravovaného vodního díla Nové Heřminovy na řece Opavě. V zátopě budoucí přehrady je aktuálně vykoupeno 98,8% nemovitostí včetně pozemků s celkovými náklady ve výši cca 303 mil. Kč. Zde se nacházelo celkem 55 souborů staveb. Doposud bylo na katastrálním území této obce demolováno 25 staveb (rodinné domy, chaty včetně vedlejších staveb). Nyní bude odstraněno dalších 17 budov, které byly státním podnikem Povodí Odry vykoupeny a u nichž bylo stavebním úřadem vydáno povolení k odstranění stavby. Práce byly zahájeny koncem září a potrvají 2 měsíce.

U všech objektů, které jsou určeny k odstranění, probíhá záchranný archeologický výzkum. Ten byl zahájen již začátkem roku 2020 a nyní je dokončován v součinnosti se zhotovitelem demolic během terénních prací.  Ze 17 objektů je, k dnešnímu dni, již více než polovina odstraněna.

Finanční prostředky na demoliční práce jsou hrazeny jednak z rozpočtu státního podniku Povodí Odry a také z dotačního programu ministerstva zemědělství „Prevence před povodněmi IV, podprogramu pro vyvolané investice vodního díla Nové Heřminovy“. Náklady na demolice dosud dosáhly výše zhruba 40 mil. Kč.

V následujících letech budeme postupně řešit zbývajících 13 staveb.

Post your comments here