Byli jsme na zkušenou v Litomyšli

18.05.2018

Město Litomyšl v roce 2017 rok a půl od zahájení stavebních prací na projektu s názvem „Dialog mezi řekou a městem“ zpřístupnilo břeh řeky Loučné, kde byl vytvořen příjemný prostor pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Území se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle. Cílem celého projektu bylo navrácení života k řece a podpora rekreační

Více zde

Beseda s občany obce Brantice

10.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se uskutečnilo v obci Brantice další setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Brantice. V úvodu besedy pan

Více zde

Blíží se konec vodního blahobytu?

3.05.2018

Scénáře vývoje a následků klimatické změny nasvědčují, že bude-li proces změn pokračovat současnou rychlostí, pak okolo roku 2070 až 2100 budeme mít s vodou – a současně i s přírodou – velké problémy. Proto opatření uvedená v Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky přijatá vládou apelují na aktivity k zajištění vody

Více zde

Ministr zemědělství se zajímal o projekt protipovodňové ochrany pro obyvatele žijící na horním toku řeky Opavy

26.04.2018

Ve středu 25. dubna 2018 navštívil Ministr zemědělství Jiří Mílek obecní úřad Zátor. Doprovázeli ho náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, Jaroslav Kania a generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč společně se starostkou obce Zátor Salome Sýkorovou. Ministr si nejprve prohlédl území, kde by měla být postavena hráz přehrady Nové Heřminovy, projel budoucí

Více zde

Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor

11.04.2018

V úterý 10. dubna 2018 se uskutečnilo v obci Zátor setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Zátor. Ty se budou týkat samotné

Více zde

Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady

4.04.2018

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským sdružením Unie

Více zde

Infocentrum Nové Heřminovy

13.03.2018

Povodí Odry, státní podnik zřídil v Nových Heřminovech (v areálu firmy A.B. TITAN, s.r.o.) Infocentrum, které je otevřeno a veřejnosti k dispozici každý první čtvrtek v měsíci od 14 – 16 hod. Zde se mohou občané přijít informovat o průběhu přípravy stavby Opatření na horní Opavě. K dispozici jim zde budou zaměstnanci našeho podniku připraveni odpovědět. Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 596 657 111. Mezi časté

Více zde

V rámci realizace protipovodňových opatření na horní Opavě byla rozšířena monitorovací síť

8.03.2018

V červnu 2014 zahájil státní podnik Povodí Odry výstavbu měřicích stanic v povodí horního toku řeky Opavy. Jednalo se o sedm limnigrafických stanic, přičemž na jedné z nich – v Radimi – jsou vedle hladiny vody v korytě toku a teploty vzduchu měřeny také atmosférické srážky. Situace stanic v povodí horního toku Opavy je znázorněna na obrázku. Kolaudace

Více zde

Kde se staví

22.02.2018

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57, kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa. Současně s přípravou přehrady Nové Heřminovy a přeložky silnice I/45 se realizují další doprovodná

Více zde

Při výstavbě suché nádrže Loděnice bylo objeveno pravěké sídliště a pohřebiště

5.12.2017

V rámci výstavby suché nádrže Loděnice, jež patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, je realizován záchranný archeologický výzkum, který prozatím odhalil sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Zda se jedná o nález starý cca 4 tisíc let, bude upřesněno po laboratorním zpracování nálezů a antropologickém vyhodnocení koster koncem roku 2018.

Více zde