Vodohospodářský dispečink je napojen na 159 měřicích stanic

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéVodohospodářský dispečink je napojen na 159 měřicích stanic
27.11.2018

Státní podnik Povodí Odry provozuje na svém území síť 159 měřicích stanic, přičemž v 95 stanicích je měřena hladina vody v korytě (z této hodnoty je následně odvozován průtok) a v 99 stanicích jsou měřeny dešťové srážky. V některých stanicích je měřena jak hladina vody, tak dešťová srážka. Všechny měřené údaje jsou zhruba do pěti minut přeneseny na vodohospodářský dispečink podniku, kde jsou následně vyhodnocovány vzhledem k stanoveným stupňům povodňové aktivity. Tímto je zabezpečen okamžitý přehled o aktuálním stavu spravovaného povodí a výskytu zvýšených průtoků způsobených dešťovými srážkami.

V červnu 2014 zahájil státní podnik Povodí Odry výstavbu nových měřicích stanic v povodí horního toku řeky Opavy. Jednalo se o jednu srážkoměrnou stanici Křížová u obce Hošťálkovy a dalších sedm limnigrafických stanic, přičemž na jedné z nich – v Radimi – jsou vedle hladiny vody v korytě toku měřeny také atmosférické srážky. Doplnění stávající měřicí sítě o nově vybudované stanice v povodí horního toku Opavy je znázorněno na následujícím obrázku.

Kolaudace těchto staveb proběhla v lednu 2015 a následně byly začleněny do našeho stávajícího systému měřicích stanic. Celkové náklady této investice byly 4,714 milionu Kč, z toho 85 procent bylo hrazeno z prostředků fondů EU, pět procent za Státního fondu životního prostředí ČR a deset procent z vlastních prostředků státního podniku Povodí Odry.

Naším cílem bylo doplnit stávající měřicí síť tak, aby po vybudování přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě bylo možné tento klíčový prvek protipovodňové ochrany obcí a měst na horní Opavě efektivním způsobem řídit. Již dnes mohou povodňové komise obcí využívat ke zlepšení své činnosti a informovanosti v době povodní informace umístěné na webových stránkách www.pod.cz.

Post your comments here