Dostavěli jsme suchou nádrž Loděnice

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéDostavěli jsme suchou nádrž Loděnice
8.01.2019

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci letošního roku ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za necelých 33 mil. Kč. Má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4m a dlouhá 286m, začaly v březnu 2017.

 Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III.“ Zhotovitelem stavby bylo sdružení tří firem POHL cz, a.s., Zvánovec a.s., VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o..

Těleso hráze je navrženo jako sypané, homogenní, k převádění vody bude sloužit sdružený betonový objekt zajišťující funkci spodních výpustí i bezpečnostního přelivu. Objekt je z převážné části skryt hrázovým tělesem (zeminou), aby nenarušoval vzhled okolí. Pro zajištění maximální bezpečnosti nádrže je v pravém zavázání hráze do terénu vybudován nouzový přeliv ve formě terénního průlehu.

Společně s výstavbou suché nádrže probíhal archeologický výzkum odhaleného sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Jedná se o významný nález osídlení kulturou Chlopice-Veselé v rámci Českého Slezska, který byl dosud zachycen pouze na dvou místech, a to v Opavě – Kylešovicích a v Kateřinkách.  Terénní výzkumné práce, které prováděl Archeologický ústav AV ČR Brno, byly dokončeny a nyní se celý nález vyhodnocuje.

Suchá nádrž Loděnice patří do souboru stavebních objektů postupně prováděných na horním toku řeky Opavy, kde patří také výstavba přehrady Nové Heřminovy. V roce 2017 byly dokončeny suché nádrže Lichnov III a Lichnov V. V příštím roce budou dokončeny stavební práce na suché nádrži Jelení.

 

Post your comments here