Úvaha o významu výsledků referenda

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéÚvaha o významu výsledků referenda
17.09.2018

Vedení obce Nové Heřminovy zdůvodňuje svůj odmítavý postoj k výstavbě přehrady především výsledkem referenda z roku 2008, ve kterém, jak tvrdí, se občané vyslovili proti záměru výstavby přehrady. Ve všech správních řízeních v rámci povolovacího procesu přehrady tak podává odvolání, a prodlužuje tím územní řízení a oddaluje zahájení výstavby přehrady.

Pojďme se však na toto referendum podívat s odstupem deseti let. Opravdu se občané vyslovili proti záměru výstavby přehrady? A nezměnily se okolnosti za těch deset let natolik, že referendum ztratilo svůj význam? Jak vlastně zněla otázka položená v referendu v roce 2008?

Souhlasíte s tím, aby obec Nové Heřminovy aktivně využila všech zákonných prostředků a dalších legitimních nástrojů, aby zabránila bourání budov na území obce v souvislosti s plánovaným záměrem přehrady v obci Nové Heřminovy, zejména aby ve všech správních či soudních řízeních souvisejících s povolováním přehrady v obci Nové Heřminovy vystupovala vždy proti realizaci záměru přehrady?“

Z první části otázky je zřejmé, proč bylo referendum vyhlášeno. Hlavním účelem bylo zabránit bourání budov na území obce.

Obyvatelé Nových Heřminov měli v době konání referenda obavy ze zbourání všech domů v obci z důvodu záměru výstavby velké varianty přehrady. Ta by znamenala zánik celé obce. V té době však vláda rozhodla o malé variantě, která zachovává 80 % obce Nové Heřminovy. Z toho vyplývá, že v době konání referenda již 80 % občanů nemělo o co bojovat, neboť jejich domy měly zůstat zachovány.

Koncem roku 2016 však vstupuje do platnosti referenda zásadní obrat. V té době byly dokončeny výkupy a obyvatelé obce dotčení výstavbou přehrady své domy dobrovolně prodali novému vlastníkovi, i když věděli, že je hodlá v budoucnu zbourat. Povodí Odry umožnilo původním majitelům ve vykoupených domech dále žít a teprve nyní dochází k jejich postupnému opouštění a demolicím.

Má tedy logiku, aby vedení obce dále bránilo své občany proti bourání budov, když už jsou v majetku jiného vlastníka. Podle mého názoru referendum ztratilo svůj význam a je překrucován jeho výsledek.

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry

Post your comments here