Reakce pana Ing. Václava Čermáka na uveřejněný článek v prvním vydání zpravodaje státního podniku Povodí Odry „VODOHOSPODÁŘÍ INFORMUJÍ 1-2018“ s názvem: Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady

29.06.2018

Reakce pana Ing. Václava Čermáka na uveřejněný článek v prvním vydání zpravodaje státního podniku Povodí Odry „VODOHOSPODÁŘÍ INFORMUJÍ 1-2018“ s názvem: Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady  května 2018 obdržel generální ředitel státního podniku Povodí Odry písemnou reakci Ing. Václava Čermáka na otištěný článek „Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána

více zde

Hráz na levém břehu Opavy pod Krnovem

20.06.2018

Koncem roku 2017 byla zahájena stavba, jejímž účelem je protipovodňová ochrana části českého území a polské obce Bliszczyce. Jedná se o opatření, které patří do souboru protipovodňových staveb na horní Opavě, a to v úseku pod Krnovem v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí a katastrálním území Opavské Předměstí. Stavební práce by zde měly být ukončeny v

více zde

Modely hráze potvrdily její bezpečnost

12.06.2018

Od roku 2016 byla hráz vodního díla Nové Heřminovy podrobena modelovým zkouškám v prostorách laboratoře vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně pod vedením prof. Ing. Jana Šulce, CSc. Modelový výzkum byl zadán za účelem provedení hydraulických zkoušek a ověření projektového návrhu budoucího vodního díla.  „Trojrozměrné proudění nemůžeme adekvátně vyřešit numericky, abychom současně zvládli zohlednit

více zde

Ekologický prvek vodního díla zajistí migraci živočichů kolem nádrže

6.06.2018

V prvním vydání našeho zpravodaje jsme vás informovali o hlavních ekologických aspektech připravovaného vodního díla Nové Heřminovy. Nyní bychom se chtěli postupně věnovat jednotlivým detailům. Prvním z řady dosud v Česku unikátních ekologických prvků použitých v projektu přehrady Nové Heřminovy je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování (migraci) zde žijícím rybám a dalším obyvatelům

více zde

Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel

25.05.2018

Zástupci měst a obcí diskutovali s vodohospodáři o urychlení realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Sešli se v Krnově na jednání a společně apelovali na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí Odry, aby urychlili proces realizace protipovodňových opatření na horní Opavě. Projekt s variantou malé přehrady, kdy je zachováno 80% obce Nové Heřminovy je dobré kompromisní

více zde

Byli jsme na zkušenou v Litomyšli

18.05.2018

Město Litomyšl v roce 2017 rok a půl od zahájení stavebních prací na projektu s názvem „Dialog mezi řekou a městem“ zpřístupnilo břeh řeky Loučné, kde byl vytvořen příjemný prostor pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Území se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle. Cílem celého projektu bylo navrácení života k řece a podpora rekreační

více zde

Beseda s občany obce Brantice

10.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se uskutečnilo v obci Brantice další setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Brantice. V úvodu besedy pan

více zde

Blíží se konec vodního blahobytu?

3.05.2018

Scénáře vývoje a následků klimatické změny nasvědčují, že bude-li proces změn pokračovat současnou rychlostí, pak okolo roku 2070 až 2100 budeme mít s vodou – a současně i s přírodou – velké problémy. Proto opatření uvedená v Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky přijatá vládou apelují na aktivity k zajištění vody

více zde

Ministr zemědělství se zajímal o projekt protipovodňové ochrany pro obyvatele žijící na horním toku řeky Opavy

26.04.2018

Ve středu 25. dubna 2018 navštívil Ministr zemědělství Jiří Mílek obecní úřad Zátor. Doprovázeli ho náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, Jaroslav Kania a generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč společně se starostkou obce Zátor Salome Sýkorovou. Ministr si nejprve prohlédl území, kde by měla být postavena hráz přehrady Nové Heřminovy, projel budoucí

více zde

Zástupci Povodí Odry besedovali s občany obce Zátor

11.04.2018

V úterý 10. dubna 2018 se uskutečnilo v obci Zátor setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Zátor. Ty se budou týkat samotné

více zde