Beseda s občany obce Brantice

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéBeseda s občany obce Brantice
10.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se uskutečnilo v obci Brantice další setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Brantice.

V úvodu besedy pan starosta obce Brantice Vladimír Dofek řekl:  „Děkuji vedení podniku za uspořádání dnešní besedy, která přispěje k lepší informovanosti našich občanů o realizovaném projektu. Velmi pozitivně vnímáme také vydání zpravodaje VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ, kde se všichni občané mohou postupně seznámit i s dalšími detaily. Obec Brantice a její občané na protipovodňovou ochranu čekají již mnoho let a každá větší dešťová srážka je znepokojuje. Chtěl bych vzkázat panu starostovi z Nových Heřminov, aby přijel do Brantic, když přijdou větší deště, aby viděl, jak jsou naši lidé ve strachu. Přehrada, to není jenom zabránit povodním, ale v době sucha můžeme mít pro obec a okolí dostatek vody.

Post your comments here