Probíhá územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéProbíhá územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy
15.07.2021

Vážení občané,

dovolte, abychom Vás prostřednictvím našeho zpravodaje i v roce 2021 informovali o aktivitách vodohospodářů na území horního toku řeky Opavy. Začnu tím nejdůležitějším. V lednu letošního roku Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda ČR již v roce 2008. Příprava potřebných dokumentů pro zahájení územního řízení byla velice náročná. Aby mohla být v prosinci 2017 podána žádost o územní rozhodnutí, museli jsme se vypořádat se všemi zákonnými požadavky územního řízení a současně čelit právním obstrukcím obce Nové Heřminovy. Musím konstatovat, že se nám podařil další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Tento dokument je důležitý pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení pro hráz nového vodního díla na řece Opavě. V současné době probíhá proces vypořádávání obstrukčních námitek obce Nové Heřminovy a některých občánů, které řeší správní instituce. Přibližně ve stejné fázi územního řízení je také přeložka silnice I/45 Zátor  – Nové Heřminovy. Dalším úkolem našeho podniku je příprava projektu protipovodňových opatření v úseku města Krnova.  Mohu konstatovat, že jsme se s vedením města Krnova intenzivně zabývali podobou projektu, který by měl občanům města zajistit ochranu před povodní, ale současně zpřístupnit břehy řeky Opavy k volnočasovým aktivitám krnovanů. Hledání shody mezi nutnou protipovodňovou ochranou a zpřístupněním řeky byl náročný proces, který však probíhal v duchu korektního jednání a vzájemného porozumění. Nyní na základě shody přistoupíme ke zpracování konkrétního projektu.

Vážení občané, projekt protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy včetně výstavby vodního díla Nové Heřminovy plní podmínky moderního pojetí vodohospodářských staveb, které kladou velký důraz na životní prostředí a bezpečnou funkci. V rámci celého projektu je řada kompenzačních opatření, která v celkovém součtu vyvažují některé nezbytné zásahy. Na řešení protipovodňové ochrany se podílela celá řada odborníků. Výsledkem jejich propočtů a zkoumání je vládou ČR schválený projekt, jehož realizací byl pověřen státní podnik Povodí Odry.

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

Post your comments here