Protipovodňové opatření v úseku pod Krnovem, ochrana levobřežního území – Polsko

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéProtipovodňové opatření v úseku pod Krnovem, ochrana levobřežního území – Polsko
9.11.2020

Stavba je umístěná na území Polské republiky v obci Bliszczyce směrem k obci Branice. Celá stavba je vyvolanou investicí v rámci staveb Opatření na horní Opavě. Na základě dohody o spolupráci mezi státním podnikem Povodí Odry a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Státní vodohospodářský podnik Polské vody) bude stavba realizována a následně převzata podle polského práva a v souladu s polskými stavebně technickými normami a předpisy

Od zahájení stavby v jarním období tohoto roku bylo provedeno v rámci stavebních objektů odhumusování celé stávající hráze a odstranění náletových dřevin a zahájena samotná rekonstrukce stávající hráze v délce 2 827 m navazující v místě státní hranice s Českou republikou na nově vybudovanou část hráze na českém území.

Dokončení realizace je smluvním termínem stanoveno na říjen 2021.

Post your comments here