Spolupráce je vždy výhodná pro všechny zúčastněné

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéSpolupráce je vždy výhodná pro všechny zúčastněné
15.04.2022

Sto lidí, sto názorů, platí to od nepaměti, přesto jsou lidé schopni vytvářet velké věci a společně nacházet řešení problémů. Aby bylo možné realizovat některé významné projekty, vznikl mimo jiné institut veřejného zájmu, který je, za určitých podmínek, nadřazen zájmu soukromému nebo zájmu jen určité skupiny. To je také případ protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Tento projekt je realizován ve veřejném zájmu a na ochranu několika tisíc občanů. Přesto byl nalezen kompromis, kdy byla zachována podstatná část obce Nové Heřminovy. Současně byly přijaty kompenzace za zatopené území, nabídnuta nová infrastruktura, jako třeba komunikace, vodovod, kanalizace nebo možnost rozvíjet rekreační a sportovní aktivity navázané na nádrž. K tomu všemu je však třeba aktivní spolupráce obce i občanů a hlavně začít od změny územního plánu.

Dokončené projekty dokazují, že vzájemná spolupráce je v konečném důsledku vždy prospěšná dokonce i jejich odpůrcům. Například vybudování protipovodňové ochrany obce Holasovice se podařilo ve spolupráci s obcí a jejími občany. Vzhledem k vybudování nových hrází bylo možné změnit záplavové území a je umožněn další rozvoj obce. Obec Zátor se účastní jednání, která řeší protipovodňovou ochranu obce, kdy samozřejmě musí dojít ke kompromisům a hledání té nejúčinnější a nejvíce přívětivé cesty pro občany obce. Stejně tak obec Brantice se podílí na přípravě protipovodňových projektů. Díky městu Bohumín a Povodí Odry dospěl projekt protipovodňových opatření v městě Bohumín – Pudlov do stádia stavebního povolení a výběrového řízení na zhotovitele. Jedná se o projekt za cca 370 mil. Kč, který byl v rámci majetkoprávního vypořádání velice náročný, přesto se může letos začít stavět. Obdobně je příkladná spolupráce mezi státním podnikem Povodí Odry a městem Český Těšín, kde se letos začnou budovat opatření proti povodním na vodních tocích Ropičance, Sadovém potoku a Rakovci. Úzká spolupráce na přípravě protipovodňových opatření probíhá s obcemi Jeseník n/O a Polanka n/O.

Navrhované kompenzace pro obec Nové Heřminovy ve výši 425 mil. Kč, které byly schváleny Vládou ČR a jsou vázány na změny územního plánu obce, jsou samozřejmě odvislé od jednotlivých projektů, které obec Nové Heřminovy připraví. Mezi takové projekty patří například rozvoj obce navazující na realizaci vodní nádrže či uvolnění prostoru pro zřízení nových lokalit výstavby. S tím je také spojeno zlepšení infrastruktury obce a podpory sportu a rekreace. Nad rámec kompenzací je potřeba připomenout protipovodňovou ochranu samotné obce Nové Heřminovy, která bude stát zhruba    430 mil. Kč.

Projekt protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy pokračuje, bude však záležet na občanech obce Nové Heřminovy, zda budou chtít jen bydlet poblíž vodní nádrže, nebo využijí její potenciál rozvoje.

Post your comments here