Infocentrum Nové Heřminovy

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéInfocentrum Nové Heřminovy
13.03.2018

Povodí Odry, státní podnik zřídil v Nových Heřminovech (v areálu firmy A.B. TITAN, s.r.o.) Infocentrum, které je otevřeno a veřejnosti k dispozici každý první čtvrtek v měsíci od 14 – 16 hod. Zde se mohou občané přijít informovat o průběhu přípravy stavby Opatření na horní Opavě. K dispozici jim zde budou zaměstnanci našeho podniku připraveni odpovědět. Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 596 657 111.

Mezi časté dotazy, které nejen zde zaznívá, patří:

„Užívám na základě věcného břemene nemovitost, kterou jste vykoupili pro stavbu Opatření na horní Opavě, a končí mi termín užívání. Dá se tento termín ještě posunout, abych mohl nemovitost užívat déle?“

Termín ukončení věcných břemen užívání, který byl nastaven v kupních smlouvách v části týkající se zřízení věcného břemene, byl stanoven vždy individuálně s ohledem na datum uzavření kupní smlouvy a konkrétní lokalitu, ve které se vykupovaná nemovitost nacházela, tak, aby vznikl dostatečný časový prostor pro zajištění náhradní nemovitosti a stěhování.

Jelikož se již v mnohých smlouvách tento termín naplnil, dochází průběžně k přebírání nemovitostí našim podnikem a následným demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas původními vlastníky nemovitostí požádání o prodloužení termínu užívání nemovitostí. Každý takovýto požadavek jsme individuálně posoudili a ve většině případů jsme žadatelům vyhověli. Nyní však přichází období, kdy jsme nuceni s ohledem na časový harmonogram následných demoličních prací a samotnou přípravu výstavby vodního díla trvat na ukončení užívání dle termínu stanoveného ve smlouvách. Jen v opravdu ojedinělých a odůvodnitelných případech můžeme po vzájemné dohodě přistoupit na odsunutí termínu převzetí nemovitosti zpět, ale nyní už se jedná řádově maximálně o měsíce.

Post your comments here