Pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě
2.09.2019

Vážení občané,

dovolte mi, abych jako nový generální ředitel státního podniku Povodí Odry vyjádřil plnou podporu realizaci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy, kam patří i výstavba vodního díla Nové Heřminovy, a ubezpečil vás, že ve své činnosti navážu na své předchůdce. Státní podnik Povodí Odry pod mým vedením se jako investor plánovaných protipovodňových opatření i nadále bude snažit o komunikaci se všemi dotčenými obcemi. Rádi bychom vás i nadále informovali o investiční přípravě a prováděných stavebních činnostech. Naším cílem je v maximální možné míře vyhovět představám vedení dotčených obcí, a přitom minimalizovat vliv naší stavební činnosti na život vás občanů, pokud to technologické postupy umožní.  

Dosud se podařilo realizovat již celou řadu stavebních objektů ze souboru protipovodňových opatření na horní Opavě. Za všechny si dovolím zmínit alespoň výstavbu suchých nádrží – konkrétně zejména suché nádrže Jelení na Kobylím potoku u Karlovic, která z nich zatím patří k nejvýznamnějším, a dále systém měřicích stanic v povodí horní Opavy.

Jsem potěšen, že mohu konstatovat vysoký stupeň přípravy a rozpracovanosti u řady dalších stavebních objektů, které budeme letos zahajovat. Konkrétně se jedná například o rekonstrukci jezu Kunov na vodním toku Opava, výstavbu levobřežní hráze pod Krnovem v rámci kompenzačních opatření pro Polskou republiku nebo pravobřežní hráz v Holasovicích, kterou navazujeme na zhotovenou suchou nádrž Loděnice na vodním toku Lipinka. Pokročila ale i příprava dalších soustavných úprav na korytě řeky Opavy mezi obcí Nové Heřminovy až po město Krnov. Všechna uváděná stavební opatření jsou projektována na návrhový průtok ovlivněný tlumicím efektem nádrže Nové Heřminovy, která představuje klíčovou stavbou souboru opatření na horní Opavě.

Stavba nádrže Nové Heřminovy je připravována podle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Velice rád bych k její stavbě přidal i kompenzační opatření pro obec Nové Heřminovy. Právě nyní je nejvyšší čas, kdy je lze ještě spolu s nádrží připravit a promítnout do nového územního plánu obce. Požádal jsem pana starostu obce Nové Heřminovy, abychom pokračovali v diskusích u tzv. kulatého stolu, kde je prostor pro řešení kompenzací pro obec Nové Heřminovy.

Určitě se můžeme ještě vrátit k projektu odkanalizování obce a zejména k zajištění zvýšené ochrany proti povodním horní části obce nad silničním mostem I/45, ale i dalším objektům, které jsou dlouhodobě obci nabízeny a diskutovány.

Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry   

Post your comments here