Příprava demolic v rámci protipovodňových opatření na horní Opavě na rok 2020

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéPříprava demolic v rámci protipovodňových opatření na horní Opavě na rok 2020
6.02.2020

Státní podnik Povodí Odry je investorem vládou vybrané varianty menší přehrady Nové Heřminovy, která musí být doplněna dalšími protipovodňovými stavbami až po město Opavu. Vládou zvolená varianta menší přehrady umožňuje zachovat 80 % původní zástavby obce Nové Heřminovy. Přesto je ale potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice a Holasovice, ale i v městě Krnově celkem 70 hlavních staveb a řadu vedlejších objektů a drobných staveb.

V Nových Heřminovech bylo doposud odstraněno 31 hlavních objektů s celkovými náklady ve výši 24,5 mil. Kč.

V roce 2020 bude státní podnik Povodí Odry v demolicích pokračovat. Odstraněno by mělo být dalších 14 vykoupených objektů v budoucí zátopě nádrže vodního díla o předpokládaných nákladech ve výši 19 mil. Kč a čtyři objekty v obci Nové Heřminovy s předpokládanými náklady ve výši 3,5 mil. Kč.

Finanční prostředky budou čerpány z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Podpora prevence před povodněmi IV. dotačního podprogramu „Opatření související s realizací vodního díla Nové Heřminovy“.

Post your comments here