V rámci realizace protipovodňových opatření na horní Opavě byla rozšířena monitorovací síť

Přehrada Nové HeřminovyNezařazenéV rámci realizace protipovodňových opatření na horní Opavě byla rozšířena monitorovací síť
8.03.2018

V červnu 2014 zahájil státní podnik Povodí Odry výstavbu měřicích stanic v povodí horního toku řeky Opavy. Jednalo se o sedm limnigrafických stanic, přičemž na jedné z nich – v Radimi – jsou vedle hladiny vody v korytě toku a teploty vzduchu měřeny také atmosférické srážky. Situace stanic v povodí horního toku Opavy je znázorněna na obrázku.

Kolaudace těchto staveb proběhla v lednu 2015 a následně byly začleněny do stávajícího monitorovacího systému státního podniku Povodí Odry. Celkové náklady této investice byly 4,714 milionu Kč, z toho 85 procent bylo hrazeno z prostředků fondů EU, 5 procent za Státního fondu životního prostředí a 10 procent z vlastních prostředků státního podniku Povodí Odry. Cílem tohoto letitého úsilí bylo zahustit měřicí síť státního podniku Povodí Odry o měření hladiny vody v korytě, teploty vzduchu a srážek tak, aby po vybudování přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě bylo možno tento klíčový prvek protipovodňové ochrany obcí a měst na horní Opavě efektivním způsobem řídit.

Post your comments here