Aktuality

Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady

4.04.2018

Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským sdružením Unie

více zde

Infocentrum Nové Heřminovy

13.03.2018

Povodí Odry, státní podnik zřídil v Nových Heřminovech (v areálu firmy A.B. TITAN, s.r.o.) Infocentrum, které je otevřeno a veřejnosti k dispozici každý první čtvrtek v měsíci od 14 – 16 hod. Zde se mohou občané přijít informovat o průběhu přípravy stavby Opatření na horní Opavě. K dispozici jim zde budou zaměstnanci našeho podniku připraveni odpovědět. Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 596 657 111. Mezi časté

více zde

V rámci realizace protipovodňových opatření na horní Opavě byla rozšířena monitorovací síť

8.03.2018

V červnu 2014 zahájil státní podnik Povodí Odry výstavbu měřicích stanic v povodí horního toku řeky Opavy. Jednalo se o sedm limnigrafických stanic, přičemž na jedné z nich – v Radimi – jsou vedle hladiny vody v korytě toku a teploty vzduchu měřeny také atmosférické srážky. Situace stanic v povodí horního toku Opavy je znázorněna na obrázku. Kolaudace

více zde

Kde se staví

22.02.2018

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57, kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa. Současně s přípravou přehrady Nové Heřminovy a přeložky silnice I/45 se realizují další doprovodná

více zde

Při výstavbě suché nádrže Loděnice bylo objeveno pravěké sídliště a pohřebiště

5.12.2017

V rámci výstavby suché nádrže Loděnice, jež patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, je realizován záchranný archeologický výzkum, který prozatím odhalil sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až počátku doby bronzové. Zda se jedná o nález starý cca 4 tisíc let, bude upřesněno po laboratorním zpracování nálezů a antropologickém vyhodnocení koster koncem roku 2018.

více zde

Byl dokončen další stupeň projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

14.11.2017

Informace o dokončení dalšího stupně projektové dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy byla jednou z hlavních zpráv na dalším setkání vodohospodářů s občany Nových Heřminov, které se uskutečnilo v úterý 14. listopadu 2017 přímo v obci. Jedná se o dokumentaci pro územní řízení tzv. DUR, kterou akciová společnost AQUATIS zpracovávala dva roky a to od 09/2015 do 10/2017 s náklady

více zde

Obec Nové Heřminovy žádá vodohospodáře, aby začali připravovat protipovodňovou ochranu jejich obce

9.10.2017

Svým postojem však neumožňuje vybudovat protipovodňovou ochranu ostatním. Přehradu na horním toku řeky Opavy dle odborníků nelze postavit na jiném místě, než v lokalitě Nových Heřminov. Přesto ji obec Nové Heřminovy odmítá a prosazuje nevhodný, zastaralý a nesolidární návrh ochrany před povodní založený na tom, ať se každý stará, jak umí. Obec Nové Heřminovy nyní dokonce

více zde

Přehrada Nové Heřminovy s ekologickými prvky

16.05.2017

Koncepce ochrany před povodněmi v oblasti horní Opavy je založena na funkci nádrže Nové Heřminovy, která bude schopna transformovat v profilu nádrže Q100= 206 m3/s na 100 m3/s. Vodní nádrž s celkovým objemem 14,61 mil. m3 za 1,89 mld. Kč bude doplněna souborem dalších protipovodňových opatření fungujících jako celek a to po toku od obce Nové Heřminovy

více zde