Zpravodaj

Zpravodaj VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ
Cílem zpravodaje, který vydává státní podnik Povodí Odry je přinášet pravdivé a nezkreslené informace o vývoji a průběhu protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj „Vodohospodáři informují“ bude vydáván každé dva měsíce v tištěné podobě, která bude zdarma k rozebrání na obecních/městských úřadech v obcích i městech ležících v povodí horního toku řeky Opavy. V elektronické podobě je k dispozici zde.