Aktuality

Obec Zátor bude mít čističku odpadních vod

13.08.2018

Do souboru staveb v rámci připravovaných „Opatření na horní Opavě“ byla zařazena i stavba čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Zátor. Návrh ČOV předpokládá postupné připojování odpadních splaškových vod od obyvatel ze spádové oblasti v závislosti na výstavbě kanalizačních systémů. Postupný nárůst zatížení navrhované ČOV je rozdělen celkem do čtyř etap: v 1. etapě k roku 2020 bude do ČOV Zátor

Více zde

Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy

23.07.2018

Předtím, než blíže popíšeme fungování připravované vodní nádrže Nové Heřminovy, dovolte, abychom vás krátce seznámili s obecnou funkcí přehrad. Hlavní funkcí údolních nádrží v povodí řeky Odry je dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl a služby, transformace neboli snižování povodňových průtoků, nadlepšení průtoků v tocích v období sucha a v neposlední řadě u některých nádrží i

Více zde

Ochrana obce Karlovice před velkou vodou

11.07.2018

Koncepce ochrany obce Karlovice v Jeseníkách byla vytvořena po povodni v roce 1997 a nyní probíhá výstavba klíčového prvku protipovodňových opatření suché nádrže Jelení. Obec Karlovice leží na horním toku řeky Opavy a jejím územím dále protéká bystřina Kobylí potok, který nad obcí přibírá zprava Adamovský potok. Obec byla zasažena obrovskou povodní v roce 1997, která kulminovala na

Více zde

Reakce pana Ing. Václava Čermáka na uveřejněný článek v prvním vydání zpravodaje státního podniku Povodí Odry „VODOHOSPODÁŘÍ INFORMUJÍ 1-2018“ s názvem: Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady

29.06.2018

Reakce pana Ing. Václava Čermáka na uveřejněný článek v prvním vydání zpravodaje státního podniku Povodí Odry „VODOHOSPODÁŘÍ INFORMUJÍ 1-2018“ s názvem: Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána malá varianta přehrady  května 2018 obdržel generální ředitel státního podniku Povodí Odry písemnou reakci Ing. Václava Čermáka na otištěný článek „Mýtus Čermák? Aneb jak a proč byla vybrána

Více zde

Hráz na levém břehu Opavy pod Krnovem

20.06.2018

Koncem roku 2017 byla zahájena stavba, jejímž účelem je protipovodňová ochrana části českého území a polské obce Bliszczyce. Jedná se o opatření, které patří do souboru protipovodňových staveb na horní Opavě, a to v úseku pod Krnovem v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí a katastrálním území Opavské Předměstí. Stavební práce by zde měly být ukončeny v

Více zde

Modely hráze potvrdily její bezpečnost

12.06.2018

Od roku 2016 byla hráz vodního díla Nové Heřminovy podrobena modelovým zkouškám v prostorách laboratoře vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT v Brně pod vedením prof. Ing. Jana Šulce, CSc. Modelový výzkum byl zadán za účelem provedení hydraulických zkoušek a ověření projektového návrhu budoucího vodního díla.  „Trojrozměrné proudění nemůžeme adekvátně vyřešit numericky, abychom současně zvládli zohlednit

Více zde

Ekologický prvek vodního díla zajistí migraci živočichů kolem nádrže

6.06.2018

V prvním vydání našeho zpravodaje jsme vás informovali o hlavních ekologických aspektech připravovaného vodního díla Nové Heřminovy. Nyní bychom se chtěli postupně věnovat jednotlivým detailům. Prvním z řady dosud v Česku unikátních ekologických prvků použitých v projektu přehrady Nové Heřminovy je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování (migraci) zde žijícím rybám a dalším obyvatelům

Více zde

Zástupci měst a obcí na horním toku řeky Opavy požadují protipovodňovou ochranu svých obyvatel

25.05.2018

Zástupci měst a obcí diskutovali s vodohospodáři o urychlení realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy. Sešli se v Krnově na jednání a společně apelovali na Vládu ČR, Moravskoslezský kraj a Povodí Odry, aby urychlili proces realizace protipovodňových opatření na horní Opavě. Projekt s variantou malé přehrady, kdy je zachováno 80% obce Nové Heřminovy je dobré kompromisní

Více zde

Byli jsme na zkušenou v Litomyšli

18.05.2018

Město Litomyšl v roce 2017 rok a půl od zahájení stavebních prací na projektu s názvem „Dialog mezi řekou a městem“ zpřístupnilo břeh řeky Loučné, kde byl vytvořen příjemný prostor pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Území se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle. Cílem celého projektu bylo navrácení života k řece a podpora rekreační

Více zde

Beseda s občany obce Brantice

10.05.2018

Ve čtvrtek 3. května 2018 se uskutečnilo v obci Brantice další setkání s občany, které pořádal státní podnik Povodí Odry v rámci realizace projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. Vedení Povodí Odry informovalo přítomné o stavu realizace tohoto projektu s tím, že se zaměřili na stavební práce, které se budou odehrávat na území obce Brantice. V úvodu besedy pan

Více zde